PCB板廠專車接駁服務

TPCA SHOW推出板廠參觀專車接駁服務

今日開始進行統計作業,歡迎PCB板廠多加利用。

【登記時間】9/11-10/3止

【地        點】板廠公司→南港展覽館來回接送

【對        象】台北/桃園/新竹地區板廠會員

【費        用】免費

【報名資料】下載

聯絡窗口

吳筱梅 

03-3815659#205

Email:akina@tpca.org.tw